Editor-in-chief: Mr. Jatin Mangal

Executive Editor  :   Mr. Sikander Sharma

managing Editor : Ms. Kumari Simran

Managing Editor : Ms. Diksha Aggarwal

Managing Editor : Ms. Phalguni Singh

EDITOR : MS. C. PRATYUSHA

EDITOR : MS. SHRUTI TANDON